F A M I L I E     S T I C H T I N G     v a n     R I J 

Herkomst van de familie  
Dit is een samenvatting van de uitgebreide tekst die terug te vinden is in het "Voorlopig Stamboek van Rij". Daarin staat alles rond de herkomst van het wapen zoals hier links afgebeeld en de naam van de familie. De cd kunt u hier bestellen.

Herkomst familie van Rij

De herkomst van de familie is te herleiden tot begin 16e eeuw in de Hoekse waard / Voorne Putten / IJsselmonde.
kaart
Er zijn zo'n twintig generaties op rij gezet.

voortzetting van Riede - van Rij

Er is het sterke vermoeden dat de familie van Rij een voortzetting is van de familie van Riede.
De namen Van Rij en van Riede lijken voor ons nu niet erg op elkaar. Maar u moet bedenken dat in de 16e eeuw de i-j combinatie niet voor één ei klank stond, maar voor een verdubbelde scherpe ie.

Dus eigenlijk werd met "van Rij" een klank als van Rie-ie bedoeld. Het werd ook vaak als van Rije geschreven (vanwege de automatische 'juh' na die 'ie').
Van Rie-je van Riede ligt dan ineens niet meer zo ver van elkaar.

Maar misschien nog wel belangrijker: in het hierboven genoemde gebied verschijnt de naam van Rij(e) als de naam van Riede verdwijnt. Van Rij zou dus best de modernere notatie voor van Riede kunnen zijn.

Kortom: er is nog steeds niets bewezen, maar er wordt min of meer vanuit gegaan dat van Rij inderdaad afstamt van Van Riede.

Wapen

Het wapen zoals hier links boven is afgebeeld is afkomstig van de familie Van Riede. Het is nu ook geregistreerd voor de familie van Rij. Dus alle leden van de familie mogen het wapen voeren.

van Riede

De naam van Riede wordt voor het eerst vermeld in 1105 !!!

De familie had grote bezittingen in bovengenoemde regio. Er ligt bijvoorbeeld nog steeds een gebied dat de Riederwaard heet. Het dorp Ridderkerk stond vroeger als Riederkerk op de kaart en is ontstaan rond het kerkje dat (mede) gesticht is door de familie van Riede.
kaart

Vroeger was het trouwens gewoonte om de familienaam aan te passen aan het stuk grond dat men bezat. Een riede is in oud Nederlands/Germaans een stuk grond dat heel erg drassig en/of rietland is. Een stuk grond dat te vochtig was om te gebruiken was 'riedende'.
Dus zo u wil: de naam betekent dan zoiets als "van het moeras".

terugval van Riede

In eerste instantie had de familie van Riede veel grond om te verpachten en daarmee veel invloed in de regio.

De familie is waarschijnlijk de bezittingen kwijt geraakt omdat de Riederwaard en omgeving - net zoals bijvoorbeeld de Alblasserwaard - diverse keren door dijkdoorbraken ondergelopen is.

De Riederwaard is zo ooit eens voor een periode van jaren "riedende" geweest. En is uiteindelijk mede op kosten van Graaf Willem III weer drooggelegd.

Het leenrecht uit die tijd bepaalde dat als een leenman niet in staat was om de grond te onderhouden, het leenrecht weer terugviel aan de leenheer.
En als je geen grond meer hebt om te verpachten, dan moet je weer gaan werken voor je brood.
Heeft u aanvullingen, opmerkingen, of vragen? Neem kontakt op met de onderzoeksgroep.