F A M I L I E     S T I C H T I N G     v a n     R I J 

Familie stichting van Rij  
Familie Stichting van Rij

Opgericht 2004

Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam 24362486

De stichting heeft ten doel:

het in de ruimste zin bevorderen van de kennis omtrent de familie van Rij, alsmede het bevorderen van de onderlinge familiekontakten,

het verwerven, bewaren en beheren van zaken welke op enigerlei wijze in verband staan tot de familie van Rij.

Bestuur
Joop van Rij voorzitter
Dago Hendrikson secretaris web-site
Gijs van Rij penningmeester profiel

kontaktGenealogische werkgroep
Dago Hendrikson web-site
Joop van Rij
Heleen Dijkstra
Marnix van Rij
Henk van Rij
Wim Snijders
Daag van Rij
Kees van Rij
Meerten van Rij
Hans van Rij
Gijs van Rij web-site
Martin Los
Gert van Rijn
Rebekka van Rij
Onderzoekers die we ons nog lang zullen herinneren
Piet van Rij
Pim van Rije


Aanwezige onderzoeksliteratuur

kontaktVrienden van de Stichting

De stichting kent ook een groep enthousiaste ondersteuners: de vrienden van de stichting.

De vrienden bepalen voor een groot deel de aktiviteiten agenda van de stichting. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de speciale vrienden pagina.

Vrienden pagina