F A M I L I E     S T I C H T I N G     v a n     R I J 

Vrienden pagina  
Familie Stichting van Rij

Opgericht 2004

Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam 24362486
De familie stichting van Rij is opgericht met een tweeledig doel:
    • Onderzoek doen naar, en vastleggen van de familiegeschiedenis
    • Kontakten tussen familieleden bevorderen

De stichting kent een bestuur en een taakgroep genaamd de onderzoeksgroep voor het onderzoek naar die familie geschiedenis
Voor de verdere gegevens van de stichting kunt u terecht op de stichting pagina.

Op die pagina staat ook een overzicht van de leden van de onderzoeksgroep.
Bent u zelf ook bezig met stamboom onderzoek en wilt u meer gerichte informatie hebben, dan kunt u hier die vraag stellen.

Naast het bestuur en de onderzoeksgroep kent de stichting ook nog de vrienden van de stichting.
Door vriend van de stichting te worden kunt ook u als niet bestuurslid betrokken raken bij het werk en de activiteiten van de stichting.
Vriend van de stichting worden

De familiestichting kent geen leden en dus ook geen ledenraad zoals een vereniging dat bijvoorbeeld wel heeft.
Daarentegen zijn er wel de vrienden van de stichting.

Deze vrienden zijn de ogen en oren van de stichting. De activiteiten zullen veelal gericht zijn op de wensen en inzichten van deze vrienden.
Uiteraard blijft de stichting zich ook inzetten voor andere familieleden zoals in de statuten vermeld staat, maar de vrienden hebben een streepje voor.

U kunt op de hoogte blijven van de gang van zaken binnen de stichting, door u aan te melden als vriend van de stichting. U krijgt dan een paar keer per jaar een nieuwsbrief per e-mail met daarin de ontwikkelingen en aanwinsten van de stichting.

In de nieuwsbrief zal er zeker ruimte ingeruimd worden voor interviews met bekende en minder bekende familieleden.
Op die manier kunt u ook kennis maken met andere familieleden.

Vriend worden is gratis.
U kunt vriend worden door hier een e-mail te versturen.
Donateur van de stichting worden

Zoals hierboven al beschreven, wordt het onderzoek naar de familie geschiedenis gebundeld in de onderzoeksgroep. In de praktijk moeten de onderzoekers dat onderzoek uit eigen middelen bekostigen. Vaak zijn het maar kleine bedragen maar door de omvang van het onderzoek gaat het alles bij elkaar toch om veel geld.
Om de onderzoekers daarin wat bij te staan, beheert de stichting een fonds waaruit soms (kleine) vergoedingen betaald worden. Het gaat dan om vergoedingen voor kopie kosten, persoonskaarten etc.

Maar zoals altijd is de bodem van de schatkist van het fonds altijd in zicht. Om daar wat bij te helpen, kunt u zich opgeven als donateur van de stichting.
Als donateur krijgt u als eerste de uitkomsten van lopend onderzoek te zien. Er wordt een extra nieuwsbrief voor donateurs per e-mail verspreid met daarin een samenvatting van de laatste onderzoeksresultaten.

U kunt donateur worden voor € 15,00 per jaar door hier een e-mail te versturen.
Alles per post ontvangen

De bovenstaande nieuwsbrieven worden allemaal via e-mail verspreid. Ook alle verdere communicatie zal via e-mail verlopen.
Mocht u geen e-mail willen ontvangen maar wenst u alles op papier via de post te ontvangen, dan kan dat ook.
Maar omdat daar veel kosten aan vast zitten (print kosten, porti etc.) en ook enorm veel werk, zijn we gedwongen daar extra kosten voor in rekening te brengen. Het stichtingsbestuur heeft dan ook liever dat u hier alleen in uiterste noodzaak gebruik van maakt.

U kunt vriend met postverzending worden voor € 20,00 per jaar door hier een e-mail te versturen.

U kunt donateur met postverzending worden voor € 55,00 per jaar door hier een e-mail te versturen.
Vrijwilligerswerk

Bij het organiseren van activiteiten zoals een familiedag geldt "Vele handen maken licht werk". Sterker nog. Vaak zijn activiteiten alleen maar mogelijk als een paar mensen er hun energie en enthousiasme in steken.

Wilt u dat er meer helpende handen zijn waardoor de stichting nog meer activiteiten kan ontplooien? Geef u dan op als vrijwilliger. Al is het maar een paar uurtjes.

U kunt zich opgeven als vrijwilliger voor de werzaamheden van de stichting door hier een e-mail te versturen.